FAQs Complain Problems

सहिदभूमि गाउँपलिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

५ नं वडा योजना ,२०७७/०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 17:57 PDF icon Ward 5 Yojana.pdf

४ नं वडा योजना ,२०७७/०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 17:56 PDF icon Ward 4 Yojana.pdf

३ नं वडा योजना ,२०७७/०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 17:55 PDF icon Ward 3 Yojana.pdf

२ नं वडा योजना ,२०७७/०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 17:54 PDF icon Ward 2 Yojana.pdf

१ नं वडा योजना ,२०७७/०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 17:53 PDF icon Ward 1 Yojana.pdf

बजेट प्रस्तुति,२०७७/०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 17:49 PDF icon 2. बजेट प्रस्तुति, २०७७-७८.pdf

नीति तथा कार्यक्रम ,२०७७/०७८

७७/७८ 07/27/2020 - 17:46 PDF icon 1.नीति तथा कार्यक्रम, २०७७-०७८.pdf

मिति २०७७/०३/१० गते गाउँसभामा पेश भएको बजेट

७६/७७ 07/14/2020 - 12:02 PDF icon गाउँसभामा पेश भएको बजेट.pdf

सहिदभूमि बजेट ७६-७७ अल्या

७६/७७ 05/17/2020 - 20:32 PDF icon 9 Aalya Budget of Sahidbhumi76-77.pdf

सहिदभूमि बजेट ७६-७७ वडागत

७६/७७ 05/17/2020 - 20:28 PDF icon 10 वडागत योजना तथा कार्यक्रम 76-77.pdf

Pages