FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बिनियोजन बिधेयक ०७८/७९ ७८/७९ 07/31/2021 - 09:03 PDF icon 4. विनियोजन विधेयक, २०७८-०७९.pdf
आर्थिक विधेयक ०७८/७९ ७८/७९ 07/31/2021 - 09:01 PDF icon 3. आर्थिक विधेयक, २०७८-०७९.pdf
वाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 04/22/2021 - 19:57 PDF icon वाल संरक्षण ऐन.pdf
संस्था दर्ता नियमावली,२०७७ ७७/७८ 04/22/2021 - 19:56 PDF icon संस्था दर्ता नियमावली.pdf
जलस्रोत नियमावली,२०७७ ७७/७८ 04/22/2021 - 19:55 PDF icon जलस्रोत नियमावली.pdf
जलस्रोत ऐन,२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 11:30 PDF icon जलस्रोत ऐन,२०७७.pdf
संस्था दर्ता ऐन,२०७७ ७७/७८ 03/03/2021 - 11:30 PDF icon संस्था दर्ता ऐन, २०७७.pdf
गाउँसभा सदस्य पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/10/2021 - 12:16 PDF icon गाउँसभा सदस्य पूर्वाधार कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि,२०७७.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/10/2021 - 12:09 PDF icon ैंगिकहिंसा निवारण कोष कार्यविधि,२०७७.pdf
Contigency कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 01/10/2021 - 12:06 PDF icon Contigency कार्यविधि.pdf

Pages