FAQs Complain Problems

सहिदभूमि गाउँपलिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
७ राजपत्र सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:58 PDF icon ७ राजपत्र सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि, २०७८.pdf
६ राजपत्र विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:57 PDF icon ६ राजपत्र विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
५ राजपत्र लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:55 PDF icon ५ राजपत्र लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
४ राजपत्र पालिकाको कृषि ऐन २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:53 PDF icon ४ राजपत्र पालिकाको कृषि ऐन २०७८.pdf
3 राजपत्र गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:51 PDF icon 3 राजपत्र गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८.pdf
२ राजपत्र गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:48 PDF icon २ राजपत्र गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८.pdf
राजपत्र गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:23 PDF icon १ राजपत्र गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८.pdf
बिनियोजन बिधेयक ०७८/७९ ७८/७९ 07/31/2021 - 09:03 PDF icon 4. विनियोजन विधेयक, २०७८-०७९.pdf
आर्थिक विधेयक ०७८/७९ ७८/७९ 07/31/2021 - 09:01 PDF icon 3. आर्थिक विधेयक, २०७८-०७९.pdf
वाल संरक्षण सम्बन्धी कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 04/22/2021 - 19:57 PDF icon वाल संरक्षण ऐन.pdf

Pages