FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सहिदभूमि गाउँपालिकाको व्यवसाय कर सम्बन्धि कार्यविधि,२०८० ७९-८० 05/08/2023 - 12:16 PDF icon व्यवासय कर सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०.pdf
सहिदभूमि गाउँपालिकाको विषयगत समिति(कार्यसंचालन) कार्यविधि, २०८० ७९-८० 05/08/2023 - 12:01 PDF icon बिषयगत समिति निर्माण कार्यविधि,२०८०.pdf
सहिदभूमि गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/28/2023 - 16:56 PDF icon सहिदभूमि गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि, २०७९.pdf
सहिदभूमि गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७९-८० 03/28/2023 - 16:52 PDF icon सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०७९.pdf
सहिदभूमि गाउँपालिकाको जेष्ठ नागरिक, पूर्ण अशक्त अपाङ्ग तथा गर्भवती महिला सुत्केरी हुन जाँदा एक पटकको लागि एम्बुलेन्स भाडा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 03/28/2023 - 16:45 PDF icon सहिदभूमि गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स भाडा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९.pdf
७ राजपत्र सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:58 PDF icon ७ राजपत्र सुशासन तथा स्थानीय सेवा समिति कार्यविधि, २०७८.pdf
६ राजपत्र विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:57 PDF icon ६ राजपत्र विधायन समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
५ राजपत्र लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:55 PDF icon ५ राजपत्र लेखा समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
४ राजपत्र पालिकाको कृषि ऐन २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:53 PDF icon ४ राजपत्र पालिकाको कृषि ऐन २०७८.pdf
3 राजपत्र गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८ ७८/७९ 02/23/2022 - 12:51 PDF icon 3 राजपत्र गाउँपालिकाको वन ऐन, २०७८.pdf

Pages